Tag: CARRO

Carro rasmi Pusat 4S pertama Asia Pasifik di Seremban

RAKYAT Malaysia kini boleh menikmati perkhidmatan di Pusat 4S pertama Carro, kemudahan berteknologi tinggi bersepadu yang menggabungkan ‘Sales, Service, Spare Parts Supplies, and Body & Paint Servicing’ (‘Jualan, Servis, Bekalan Alat Ganti, dan Servis Baik Pulih Badan & Cat’) di Seremban, Negeri Sembilan. Pendekatan perkhidmatan menyeluruh ini menyatukan teknologi proprietari,